Απόψεις Ειδικών

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΖΩΗΣ. ΣΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ, ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ, ΣΤΗ ΖΩΗ

Διαπιστώστε και μόνοι σας ότι : Aυτά που από την ίδρυση του διδάσκει το Powers , είναι το κλειδί για την επιτυχία σας. Το αναφέρουν πλέων ΟΛΟΙ οι Ειδικοί.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΣΑΣ.

Ashley Tucker
«No matter where your path takes you in life or what “job” you are applying for,  remember to sell yourself.  Communication (verbal and non verbal ) is the key – all you need are the right tools to unlock that door. An excellent Self ImprovementSchool can provide you with all the right tools you need.  Never neglect or underestimate their training»

Tysha Savage
«Every one is looking for the “It factor”. To “Have It” you really need to have the complete package. Training, Practice, having a Great Image , staying Healthy, having a good sleep before a Booking or Casting, know your Industry, and being able to constantly sell yourself is just the tip of it.  Know your strengths and your week points. Know what skills you possess and how to use them. A good Self Improvement School can teach you all this.
Knowledge is power it doesn’t matter which industry you’re looking to break into – if you don’t do your homework, you’ll find most doors are shut.»

Dennis Hopper
«There is only one of you in all time and if you don’t express your uniqueness you have cheated the world of the specialness person and to appreciate that person. Go an take a Self Improvement Course no matter how many books you reads on the subject or how good you are on your craft (dancing, singing, etc.) the Self Improvement is a must»

B.E. Matheson, Writer of the Modeling Industry
«Being a model there are several requirements but at the top of the list these days is a good personality and the right attitude. Things you must learn in a reputable Self Improvement School. Many agents have told me in so many words that a beautiful face and perfect body might take a girl to the top but her personality will keep her there.»

Ashley Burns, judge of Miss USA and Editor of Pageantry Magazine
«Part of looking good involves behavior. If you act appropriately, expressing maturity and concise thought, all those thinks you learn at a Self Improvement Course, it will go a long way with the people who are looking at you, must notable and importantly your peers»

Ashley Tucker, Swathwood. Winner in NAM, ACP, USA,Teen USA, MAO, ANTSO & more
«Life is full of interviews – In reality, we  are all applying for a “job” – it’s just the description that’s different. So whether you’re applying for college, your first job, that big promotion at work, a modeling assignment, or even a pageant title, there are several things to keep in mind   and  consider. (non-verbal communication, what is appropriate, what is expected of you, dress for success…) are some of  the things you need to know. Remember, you want to be the focus of the conversation, not your wardrobe or accessories.»

Tanya Hutrchinson, Model and Beauty advisor with Arbonn International
«To be successful learn to introduce people properly will ensure that you have the social confidence to do it and will make you a social success. If you lack in this please do go to charm school and learn this trade. Get familiar how, whom and when you introduce some one.  And the more you practice the more you will understand that introduction is an art.»